Project Home

พัดลมแอร์โซลล่าเซลล์เคลื่อนที่แบบไร้สาย

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างความพึงพอใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ของการใช้พัดลมแอร์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่แบบไร้สาย ที่มีความเย็น 23 - 26 องศา โดยมีการเพิ่มการใช้งานให้สะดวกยิ่งขึ้นโดยสั่งการควบคุมการทำงานผ่านแอพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรจึงได้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในการทำงานของชิ้นงานพัดลมแอร์เคลื่อนที่แบบไร้สาย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

พัดลมแอร์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่แบบไร้สาย หมายถึง ประกอบด้วยมอเตอร์พัดลมที่มีสองแกนพร้อมใบพัด ใช้แทนพัดลมบ้านให้ลมแรง เงียบ อีกทั้งยังประหยัดไฟเนื่องจากใช้มอเตอร์ขนาดเล็ก มีแกนใบพัดสองใบทำใช้ทำลมได้แรงตัวใบพัดเป็นใบพัดหางกระรอก เสียงเงียบกว่า ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ โดยสั่งการทำงานด้วยแอพพลิเคชั่นผ่านทางสมาร์ทโฟน 1.การนำสิ่งของวัสดุบางอย่างที่ไม่ได้ใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยตรง 3.ได้ชิ้นงานพัดลมแอร์โซล่าเซลล์เคลื่อนที่แบบไร้สาย 4.และเพื่อเป็นความสะดวกเพิ่มขึ้นจึงได้จัดสร้างแอพพลิเคชั่นสั่งการเปิด-ปิดผ่านสมาร์ทโฟนเพียงแค่ทำการเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI เข้ากับสมาร์ทโฟนแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาง ปัญจพร จันทร์เชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
นาย วัชรพงษ์ ขวาป้องใต้อุตสาหกรรม
นางสาว ณัฐริกา นนตานอกสามัญ
นาย พีรพงศ์ เพียรทำดีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นางสาว ณัฐพร ภูพลอยปวส.
นาย ณัฐกานต์ บุตรม่วยปวส.
www.000webhost.com