Project Home

สิ่งประดิษฐ์ ปี 2562

อุปกรณ์ป้องกันการอุดตันของรูกลอน

2562

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุปกรณ์พันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า กึ่งอัตโนมัติ

2562

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

ลูกชิ้นไก่ใบไชยา

2562

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

เครื่องเชื่อมท่อทองแดงไฟฟ้า

2562

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

อุปกรณ์แจ้งเตือนการอุดตันของแผงคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ ผ่าน application line

2562

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าฉบับกระเป๋า(Electrical Equipment Bag Issue)

2562

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

www.000webhost.com