Project Home

สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด

กล่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC

2564

สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

โยเกิร์ต

2564

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

เครื่องนวดไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ

2564

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

ติม เย็น แข่ว (ไอศกรีมโฮมเมดต้าน Covid-19 ผสมกระชายน้ำผึ้งมะนาว)

2564

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

เครื่องให้อาหารสัตว์ออนไลน์ v.2

2564

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

สบู่สาบเสือ

2564

สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

โรงเพาะเห็ดเด็กช่าง

2564

สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

กระเป๋าห้อยคอ L ก ฮ.

2564

สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

www.000webhost.com