Project Home

โยเกิร์ต

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาในการวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้นมถั่วเหลืองกับขิงเพื่อทำหัวเชื้อจัดเป็นการศึกษา ซึ่งมีกลไกลของพิชและสมุนไพรมาใช้ทดแทนเพื่อให้เกิดประโยนช์ในทางเลือกเพื่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภค ดังนั้น ผลที่เกิดจากการศึกษานี้อาจแตกต่าง เรื่องของสี กลิ่น และรสชาติอาจแตกต่างจากการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ทั่วไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการนำใช้วัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรม และเพิ่ มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังสามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อบริโภคต่างๆ เช่น อาหารเสริม โยเกิร์ต เป็นต้น น้ำขิง หมายถึง น้ำและขิงที่ผ่านกระบวนการทำให้เข้มข้น ด้วยการต้มในอุณหภูมิสูง โยเกิร์ตถั่วเหลืองขิง หมายถึง โยเกิร์ตที่มีลักษณะเป็นแบบคงตัวมีวุ้นขิงอยู่รวมกัน ต้องคนก่อนรับประทาน เป็นการนำใช้วัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรม และเพิ่ มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังสามารถนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อบริโภคต่างๆ เช่น อาหารเสริม โยเกิร์ต เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นางสาว ขวัญชนก วัดอิ่มลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นางสาว ปริญญา พลมณีปวช.
www.000webhost.com