Project Home

ติม เย็น แข่ว (ไอศกรีมโฮมเมดต้าน Covid-19 ผสมกระชายน้ำผึ้งมะนาว)

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2564

บทคัดย่อ

ไอศกรีม หรือไอติม ที่ล่าสุดได้คิดสูตรขึ้นมาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาด และมีสมุนไพรหลายตัว ที่เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19 เช่นน้ำสมุนไพรกระชายน้ำผึ้งมะนาว จึงสนใจที่จะนำมาแปรรูปเป็นไอศกรีม เพื่อที่จะทำให้เด็กๆ ได้รับประทานในครัวเรือน เพราะจะให้ดื่มน้ำสมุนไพรเด็กจะไม่ค่อยชอบรับประทาน จึงนำมาปรับเป็นสูตรไอศกรีมต้านโควิด -19

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมรสกระชายน้ำผึ้งมะนาว มีองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ดังนี้ มีส่วนผสมหลักคือ กระชาย วิปปิ้งครีม น้ำมะนาว น้ำผึ้ง รสชาติหวานอมเปรี้ยว สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย รับประทานได้ง่ายเนื่องจากมีรสชาติหวานเย็น 1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 2. เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นางสาว วรินภร ศรีนอกเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
นาย เกษม วนาภรณ์สามัญ
นาย นิธิกุล ศิลาวงศ์สามัญ
นางสาว สุมิตรา เขตกลางเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
นางสาว ศศิประภา บุตรตะคุเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย สมประสงค์ ชวดสูงเนินปวช.
นางสาว ลาภิศ คำตองปวช.
นางสาว วันวิสา พุทธรักษาปวช.
www.000webhost.com