Project Home

สบู่สาบเสือ

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2564

บทคัดย่อ

สบู่สาบเสือ สามารถกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ คราบเหงื่อไคลและไขมันที่ถูกขับออกมาตามธรรมชาติได้ ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดและขจัดสิ่งสกปรกให้หมดไปจากร่างกายของเราได้เท่านั้น แต่สบู่ยังสามารถบำรุงผิวพรรณให้ดูนุ่มเนียนสดใส ไปพร้อม ๆ กับการฆ่าเชื้อโรคร้ายที่เป็นอันตรายและอาจเป็นสาเหตุให้ร่างกายเจ็บป่วยได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะของสบู่คือส่วนผสมมาจากธรรมชาติ คุณสมบัติคือสามารถชะระล่้างสิ่งสกปรก ประสิทธิภาพคือ รักษาแผลสด สมานแผล ถอนพิษแก้อักเสบ แก้พิษน้ำเหลือง แก้ตาฟาง แก้ตาแฉะ แก้ริดสีดวงทวารหนัก รักษาแผลเปื่อย และแผลจากปลิงดูดเลือดได้ ชาวโอรังอัซลีในรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซียใช้ยาต้มที่ใส่ใบใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 1. ได้สบู่สาบเสือ ที่สามารถใช้ล้างมือ 2. ได้นำเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 3. ได้พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 4. ได้ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สบู่สาบเสือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นางสาว ดวงหทัย บังพิมายเจ้าหน้าที่สายบริหาร
นาง เบญจมาศ เอี่ยมโคกสูงสามัญ
ว่าที่ ร.ต. หญิง ภัทราพร แสงพรมอุตสาหกรรม
นาง ทัดดาว ศรีวิไลอุตสาหกรรม
นางสาว ทิพย์สุดา ฝากไธสงเจ้าหน้าที่สายบริหาร

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นางสาว ศิรินภา เลิศล้ำปวช.
นางสาว สุชาวดี เกตุชีพปวช.
นางสาว พรสุพภัทร กิตติปกรณ์ปวช.
www.000webhost.com