Project Home

กระเป๋าห้อยคอ L ก ฮ.

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สิ่งประดิษฐ์ ปี : 2564

บทคัดย่อ

เนื่องในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -๑๙ ในหลายพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่คลี่คลาย เราจึงมองเห็นความสำคัญของการป้องกัน และความสะดวกในการพกพาแอลกอฮอล์ เพราะปัจจุบันประชาชนยังต้องดำเนินชีวิต ตามปกติในการเดินทางไปทำงานหรือติดต่อสถานที่ต่างๆ ตามความจำเป็น งานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จึงได้ตระหนักถึงอันตรายของการระบาดเชื้อโควิด -๑๙ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการพกแอลกอฮอล์เพื่อใช้งานแบบสะดวกมากขึ้น จึงคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าห้อยคอแอลกอฮอล์ สามารถห้อยคอพกพาติดตัวหยิบจับง่ายขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

- มีขนาดเล็กใช้งานง่ายและสะดวก - ใช้สำหรับใส่พกพาใส่แอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโควิด-19 1. ใช้ทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค 2. ขนาดเล็กใช้งานพกพาสะดวก 3. พกพาใส่บัตรต่างๆได้ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
นาย ธเนศ เจริญทนังอุตสาหกรรม
นาย ณัฐพร หลองเจาะอุตสาหกรรม
นาย ภาณุวัฒน์ หนูกิจอุตสาหกรรม

นักเรียน

ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
นาย ปฏิภาณ แนมกลางปวช.
นาย พงศภัค เต่าสุวรรณปวช.
นาย พีรวิชญ์ ทือเกาะปวช.
นาย เตชิต สุกแดงปวช.
นาย พิสิทษฐ์ ทองดีนอกปวช.
www.000webhost.com