Project Home

สิ่งประดิษฐ์ ปี 2563

สมาร์ทดิจิทัลฟาร์มเมอร์

2563

สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

Bearing Grease Truck

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

พื้นรองเท้าสมุนไพรฆ่าเชื้อและดับกลิ่น

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

แม่แรงไฟฟ้า

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

อุปกรณ์วัดระดับน้ำล้น เตือนด้วยเสียง

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

อุปกรณ์ล็อคกันลืม

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

พวงกุญแจไม่แตะโควิด

2563

สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

www.000webhost.com